________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|                                                                        |
|           _________   .__  __            __    ________    __  __     https://i.imgur.com/iQDBxRW.jpg |
| P rince      /  _____/__ __| |_/ *|______  ____ _____ _/ |_   / _____/ _____/ |__/ |_ ____  ______   mit Inanna der   |
| O f        \_____ \| | \ |\  __\__ \ /  \\__ \\  __\  /  \ ___ / _ \  __\  __\/ __ \ / ___/  -Herrin des Palastes- |
| P lanet      /    \ | / |_| | / __ \|  | \/ __ \| |   \  \_\ ( <_> ) | | | \ ___/ \___ \   und der hueterin  |
| E arth      /_______ /____/|____/__| (____ /___| (____ /__|   \______ /\____/|__| |__| \___ >______>  der Schicksalstafeln |
|              \/  8Pa9x9fZBtY    \/   \/   \/         \/   vvWe6p17nLQ   \/  https://tinyurl.com/ydbmuups |
|                                         https://i.imgur.com/8p1kfjL.png                |
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|                   *                 :                                   |
|                  *    *              :                                   |
|                                    / \                          Der        |
|                    *              _;;;;;;;_                      Jungbrunnen      |
|                        *        .-'  An  '-.                .       |        |
|                 .               /  Anu Anum  \               m       |        |
|                 m               /  Heiliges Ei \              | |       |        |
|                | |        *      |tinyurl.com/jrjueo8|              |M|       |        |
|                |M|              |  ___--'--___  |              ---+      |        |
|                ---+    .        .:.\__-- _______ --__/.:.        .    | |      |        |
|               * | |    #       /  \ -----    ----- /  \       #    | |      |        |
|         *       | |   *|B|   :   /_____ __Avalokiteshvara_ ____\   :   |N|    | |      |        (|
|         *       | |   |A|   __: | n n n| ______________ |n n n| ;__   |A|    | |     \ | /      (::|
|                ___|   |L|   |n\__|_M_M_M| | ____________ | |M_M_M|__/nn|   |Q|   |---|      \|/    (:(::::|
|                |  |   |A|   |  |   | ||   _   || |   |   |   |Q|   |  | http://tinyurl.com/jf3gfpe |
|                |  |   |I|   | /\ | .-. | ||  .-" "-. || | .-. | /\ |   |A|   |  |   .. ...    (::::::::|
|                |  |   |-|   || || /  \| || ' -"- ' || |/  \| | ||   |R|   |  | ..............  (:::::::::|
|                |  |   |N|   |  | |  || || | EINGANG ||| ||  ||   |   |K|   ----|.................(:::::::::::|
|()               _Ea |   |O|   |  | +---+| || | GA-GA ||| |+---+|   |   |H|   |  | .................(::::::::::|
|:::)():(:)           |Enki|  |B|   |  | .-. | || | Indra ||| | .-. |   |   |A|   |  |..................(::::::::::|
|::::):(:::)           |  |  |A|   | /\ | /  \| || |  ||  ||| |/  \| /\ |   |N|   |  | .................(::::::::::|
|:::::)::::::)  . .      | (:():)() T|   || || |  || || | ||||  ||| ||  || | ||   |A|   |  | .................(:::::::::|
|::::::):::::::)   . ::    (:(:))(:):)| -----============================================---- | | ----|  |  .................(::::::::|
|:::::):::::::::)   ::::::  (:(:):((:():)             Sequana           m      .,.  ...m           |
|::::::::::::::::)  ::::m:m  |   000     m m m M   ;;;            M M M  MMM     ...##  MM  m        |
|::mmm::::::::mm:::). .::MM:MM ------000---------MM MM MM MM--::::::-------------------M-MMMMMMMM--MMMm-M-MM------#### MMM  MMm    mm   |
|MMMMMM::::::MMMM:). . . MMMMMMM   0 MM  .  MM MM MM MM       ==      M MMMMMMMM MMMM M MMM   DAS MMMM MMM    MMM   |
|MMMMMMM:::::MMMMM   MMMMMMMM MM . MMM    MM MM MM    i i i :F_P: i i.i     MMMMMM MMMM M MMM  # R # MMMM MMM    MMMM  |
|MMMMMMM::::MMMMMMM   MMMMMMMMM MM  MMMM   MM M    .  //       \  .     M MMMM M MMM  # C # MMMM MMM    MMMM  |
|MMMMMMM:::MMMMMMMMM . MMMMMMMMM MM M MMM   M        /        \.   .     MM M MM . # H # MMMM MMM    MMMM  |
| BAUM  ::MMMMMMMMM   LEBENS  MM M MMMM       .'  ./         '\           MM  '# I # MMMM MMMM   MMMMM  |
| ODER  ::  DES   MMMMMMMMMM MM M MMMM      .    //   Der Weg    \.     .        # V # MMMM .MMMM   MMMM  |
| BLUME ::MMMMMMMMM  MMMMMMMMM MM             ./' zur Weltherrschaft  '\\              # MMMM MMMM' .  MMMM  |
|MMMMMMMM:::MMMMMMMM  MMMMMMMM          .    //    fuehrt NICHT    '\.      .           MMMM  ' MMM   |
|MMMMMMMMM::MMMMMMMM  MMMMMM               // ueber DEIN Schwert zum Ziel \\.                MMMM    MMM ' .|
|MMMMMMMMM:: MMMMMMM  MMMMM         .     //' sondern NUR ueber DEINE Taufe '\\.      .              MM   |
|MMMMMMM:  MMMMMMM                  .//       Pius II        '\\                        |
|MMMMMMM  MMMMMM            .      ///   http://tinyurl.com/zcgzrpy    \\       .               |
|MMMMMM                       //'   gez.: G.G = (Goettlicher GOTT)    \\.         .             |
|MMMMMMM               .       .//    die Toene der Welt wahrnehmend    \\\.                     |
|MMMMMM Willkommen in meinen BESCHEIDENEN Stall /// ( Niedergeschrieben im - Buch der Lieder-)  \\\.   http://tinyurl.com/zlowfsy    |
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|                               Das Fundament des Sultanats ......            .s$$$s.         |
|        |               _.--._                                 $$$$$$$$s.        |
|        |           __..--'` ( ) `'--..__                             $$$' $$`$$$s       |
|        A           (____..--'`||`'--..____)                            $$; ~ $$~`$;$       |
|       _/X\_          O     ||     O         VERTEIDIGUNG             $;$ o> $o $$;       |
|       \/X\/          /|\    ||    /|\                           `;$$$ .\s.,$$,       |
|        |V|          / | \    ||    / | \         _________             ;$$$\`-=- /$;`       |
|        |A|         / | \   ||   / | \        /'    /|              '' |.__,||        |
|        |V|         /  |  \   ||   /  |  \       /     / |_               |  '|=-.__      |
|       /322\        /____|____\  ||  /____|____\      / W.W.W. / //|            ,-=-';`  |   `.     |
|       |\/\|       (_____|_____)  ||  (_____|_____)     /_________/ ////|           (     /|    \    |
|       |\/\|        \_______/   ||   \_______/     |  _ _  | 8o////|           :   ,  ;  |\  \    |
|       |\/\|               ||            | /'// )_ |  8///|           ;       :; `. \   |
|       |\/\|               ||            |/ // // ) |  8o///|          :o) ; : (o ;:  \ \   |
|       |\/\|               ||            / // // //,| / 8//|        ,---`.__  `.__,' |   \/ }  |
|       |/\/|               ||            / // // /// | /  8//|        | }-'" |     / |   ; /   |
|       IIIIIII               ||           / // // ///__|/  8//|        "\U)  |     / ;  / /   |
|       |\/_\/|               ||           /.(_)// /// |    8///|        ^\  | :    :_,-='_;    |
|      /\// \\/\              ||          (_)' `(_)//| |    8////|___________    \ ;     c,__V`     |
|      |/|  |\|              ||         (_) /_\ (_)'| |    8///////////////    \/   .   /:       |
|      /\X/___\X/\              ||         (_) \"/ (_)'|_|     8/////////////     ;\     / \       |
|     IIIIIIIIIIIII             ||          (_)._.(_) d' Hb     8oooooooopb'     : \`*=---=*/  :      |
|     /`-\/XXXXX\/-`\             ||           `(_)' d' H`b               |  \PUSSY /   :      |
|    /`.-'/\|/I\|/\'-.`\           __||__             d'  `b`b              ;  \CAT /   `      |
|   /`\-/_.-"` `"-._ \-/\       ____/ Trajan \____         d'   H `b             /   >-./    `     |
|   /.-'.Informations'.'-.\      /`  `-......-'  `\        d'   `b `b            /    / `.    \     |
|jgs /`\-/ und andere  \-/`\     `._ GERECHTIGKEIT _.'       d'      `b           /   ,'   `.    \    |
| _/`-'/`_ freiheiten  _`\'-`\_     '--..........--'        d'       `b          :   /     `.   \    |
|`"""""""`        `""""""`                                       ;   /      `.   \   |
| https://tinyurl.com/lprrc6p                                        { )  /              |
| http://tinyurl.com/hrgknpn     https://tinyurl.com/huqfgwf    http://www.xcvb.de/AGBalt.html     `. http://tinyurl.com/h4cpkn6  |
|......................................................................____......................................................................|
| o  \ o / _ o    __|  \ /   |__     o _ \ o /  o  / __ \  o  \ o / _ o    __|  \ /   |__     o _ \ o /  o |
| /|\  |   /\  __\o  \o  |  o/   o/__  /\   |  /|\ / / \ \ /|\  |   /\  __\o  \o  |  o/   o/__  /\   |  /|\ |
| / \  / \  | \ /) |  ( \ /o\ / )  |  (\ / |  / \  / \ \ \__/ / / \  / \  | \ /) |  ( \ /o\ / )  |  (\ / |  / \  / \ |
|.....................................................................\____/.....................................................................|
|           ______ _______ _______    _____ _______ ______    _______ _______ _______ __  _ _______             |
|           |   \ |_____| |______   |_____] |_____| |_____/ |   |_____| | | | |______ | \ |  |      Our       |
|           |_____/ |   | ______|   |    |   | |  \_ |_____ |   | | | | |______ | \_|  |     VISION      |
|           um mal Zeit zu gewinnen wenn dies erforderlich ist oder zur Arbeitserleichterung        https://tinyurl.com/hdullhw |
|......................................................................____......................................................................|
| o  \ o / _ o    __|  \ /   |__     o _ \ o /  o  / __ \  o  \ o / _ o    __|  \ /   |__     o _ \ o /  o |
| /|\  |   /\  __\o  \o  |  o/   o/__  /\   |  /|\ / / \ \ /|\  |   /\  __\o  \o  |  o/   o/__  /\   |  /|\ |
| / \  / \  | \ /) |  ( \ /o\ / )  |  (\ / |  / \  / \ \ \__/ / / \  / \  | \ /) |  ( \ /o\ / )  |  (\ / |  / \  / \ |
|.....................................................................\____/.....................................................................|
\              \ : /    \ : /    \ : /    \ : /    \ : /   \ : /    \ | /              /
 \            `. __/ \__ .' `. __/ \__ .' `. __/ \__ .' `. __/ \__ .' `. __/ \__ .'`. __/ \__ .' `. __/ \__ .'            / 
 \           _ _\   /_ _ _ _\   /_ _ _ _\   /_ _ _ _\   /_ _ _ _\   /_ __ _\   /_ _ _ _\   /_ _           / 
  \            /_  _\    /_  _\    /_  _\    /_  _\    /_  _\   /_  _\    /_  _\            /  
  \           .' \ / `.  .' \ / `.  .' \ / `.  .' \ / `.  .' \ / `. .' \ / `.  .' \ / `.           /  
   \           / | \    / : \    / : \    / : \    / | \   / | \    / | \           /   
   \            |      Hochverschuldete und dadurch voellig unabhaengige Laender       |            /   
    \          \ | /  ----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----  \ | /          /    
    \        `. __/ \__ .'-     . _..::__: ,-"-"._    |7    ,   _,.__      -`. __/ \__ .'        /    
     \        _ _\   /_ _- _.___ _ _<_>`!(._`.`-.  /     _._   `_ ,_/ ' '-._.---.-.-_ _\   /_ _        /     
     \         /_  _\  -.{   " " `-==,',._\{ \ / {)   / _ ">_,-' `        mt--_ /_  _\         /     
      \       .' \ / `. - \_.:--.    `._ )`^-. "'    , [_/(            __,/-- .' \ / `.       /      
      \        / | \  -'"'   \     "  _L    oD_,--'        )   /. (| -  / | \        /      
       \         |   -     |      ,'     _)_.\\._<> 6       _,' / ' -   |         /       
       \       \ | /  -     `.     /      [_/_'` `"(        <'} )  -  \ | /       /       
        \     `. __/ \__ .'-     \\  .-. )      /  `-'"..' `:.#     _) '   -`. __/ \__ .'     /        
        \    _ _\   /_ _-  `    \ ( `(      /     `:\ > \ ,-^. /' '    -_ _\   /_ _    /        
         \     /_  _\  -       `._,  ""     |      \`'  \|  ?_) {\    -  /_  _\     /         
         \    .' \ / `. -        `=.---.    `._._    ,'   "` |' ,- '.   - .' \ / `.    /         
          \    / | \  -         |  `-._     |   /     `:`<_|h--._  -  / | \    /          
          \     |   -         (    >    .   | ,     `=.__.`-'\  -   |     /          
           \   \ | /  -          `.   /     |   |{|       ,-.,\  -  \ | /   /           
           \ `. __/ \__ .'-          |  ,'      \  / `'      ,"   \  -`. __/ \__ .' /           
            \ _ _\   /_ _-          | /       |_'        | __ /  -_ _\   /_ _ /            
              /_  _\  -          | |                 '-' `-'  -  /_  _\              
             .' \ / `. -          |/                     "  - .' \ / `.             
                |   -          \.                       '-  / | \              
              \ | /  -                                  -   |                
             `. __/ \__ .'-                                  -  \ | /              
             _ _\   /_ _-           ,/      ______._.--._ _..---.---------._ -`. __/ \__ .'             
              /_  _\  -  ,-----"-..?----_/ )   __,-'"       "         (-_ _\   /_ _             
             .' \ / `. -.._(         `-----'                    -  /_  _\              
              / | \  ------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--- .' \ / `.             
                |    https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstbestimmungsrecht_der_V%C3%B6lker  / | \              
              \ : /    \ : /    \ : /    \ : /    \ : /   \ : /    \ | /              
             `. __/ \__ .' `. __/ \__ .' `. __/ \__ .' `. __/ \__ .' `. __/ \__ .'`. __/ \__ .' . __/ \__ .'             
             _ _\   /_ _ _ _\   /_ _ _ _\   /_ _ _ _\   /_ _ _ _\   /_ __ _\   /_ _ _ _\   /_ _             
              /_  _\    /_  _\    /_  _\    /_  _\    /_  _\   /_  _\    /_  _\              
             .' \ / `.  .' \ / `.  .' \ / `.  .' \ / `.  .' \ / `. .' \ / `.  .' \ / `.             
              / | \    / : \    / : \    / : \    / | \   / | \    / | \              
------------------------------------------------------------------------------------------------
       xxxxxxx                         xxxxxxx       
    x xxxxxxxxxxxxx x      1 Million Jahre      x xxxxxxxxxxxxx x    
   x   xxxxxxxxxxx   x      Radioaktiver     x   xxxxxxxxxxx   x   
      xxxxxxxxx           Abfall          xxxxxxxxx      
 x     xxxxxxx     x              x     xxxxxxx     x 
       xxxxx                          xxxxx       
 x       xxx       x             x       xxx       x 
        x                            x        
xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx            xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxx             xxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxx              xxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxx     xxxxxxxxx               xxxxxxxxx     xxxxxxxxx  
   xxxxxx      xxxxxx                 xxxxxx      xxxxxx   
    xxx       xxx    Die Meinung der       xxx       xxx    
      x     x      Erden Bewohner          x     x      
        x                            x        
           _________                 _________ 
    _________   |  we  |  __________  __________ ' | Peace |
 .'   | Fuck  | ' | Love | |  No  | | MAKE THE | . | Harmony |
    | Radio |  |__God___| | closed | |GOVERNMENT|  |_________|
    |_activ__|    || " . |___pussy__| |___Real___|    ||   
 '  _____ ||    @@@@@||     ||      ||       ||   
   //ovo\\||  .. @@*.*@@|   )))) |m .  \\\\ |m    //"\\ ||   
   \_-_/ m|    @\'/@/|  (~OO~)//   /^v^\|\\ . //ovo\\ |m   
   //\_/\//| . ' /( )/    \--///    \ o /_//   \ ~ / //   
  //|  |/    //) ( . ' /| |     /       // \\//